Nylondraad

!
J2020001

Nylondraad rol 200mtr 0.35

Nylondraad, lengte 200 meter, dikte 0,35 mm.
J2020002

Nylondraad rol 200mtr 0.50

Nylondraad, lengte 200 meter, dikte 0,50 mm.
J2022001

Nylondraad rol 1000mtr.0.35

Nylondraad, lengte 1000 meter, dikte 0,35 mm.
J2022000

Nylondraad rol 1000mtr.0.20

Nylondraad, lengte 1000 meter, dikte 0,20 mm.
J2022002

Nylondraad rol 1000mtr.0.50

Nylondraad, lengte 1000 meter, dikte 0,50 mm.